انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی پژوهشی «قرآن‌شناخت»

شماره ۲۵ از دوفصل‌نامه علمی پژوهشی «قرآن‌شناخت» منتشر شد. بازخوانی برداشت وجوب همگانی امر به معروف از آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران (بر پایه تحلیل انسجام متن)، تأثیر وضعیت بدن بر کمال نفس از دیدگاه قرآن، جایگاه قرآن در استنادهای فقهی اهل‌بیت علیهم السلام، دیدگاه روبین و تفسیر «دخان مبین»، فلسفه زندگی دنیوی انسان از نگاه قرآن و برآیند اقتضائات اعتقاد قرآنی به جهان غیب در موضوع و مسائل علوم انسانی اسلامی، از اهم عناوین این دو فصلنامه می باشد.

  سایت نشریه قرآن‌شناخت  http://qoranshenakht.nashriyat.ir و   مشاهده و خرید الکترونیکی مقالات نشریات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در  Eshop.iki.ac.ir امکان پذیر است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی