ذُکری بودن شرط طهارت و ایمان برای صحت اقتدا و صحت جماعت

اگر بعد از نماز جماعت کشف خلاف شود که امام جماعت وضو نداشته یا جنب بوده یا کافر بوده است، در صورتی که مأموم مرتکب اموری که در جماعت مغتفر است و در فرادا مغتفر نیست، نشده باشد حکم به صحت نمازش می شود. ولی اگر مرتکب امور مذکور شده باشد، صحت نماز وی بین فقها اختلافی است و این اختلاف مبنی بر صحت و بطلان چنین نماز جماعتی است. اگر جماعت صحیح باشد حکم به صحت نماز مأموم می شود، ولی اگر باطل باشد نماز مأموم نیز باطل است. [1] صحت و بطلان جماعت نیز متوقف بر این است که شرط طهارت و ایمان امام جماعت نسبت به مأمومین...

ادامه مطلب...

عدم تعمد کذب غیرثقه در موارد کم بودن اختلاف نقلش با نقل ثقه

اگر قضیه‌ای از دو نفر ثقه و غیرثقه طابق النعل بالنعل نقل شود، ولی نقل غیرثقه مشتمل بر زیادتی باشد که دخالتی در موضوع و حکم نداشته باشد، عقلا احتمال تعمد کذب و جعل را نسبت به زیادت قول غیر ثقه الغا می کنند و به آن زیادتی اخذ می کنند. به عبارت دیگر احتمال سهو را از ثقه تقویت می کنند. برای مثال ثقه نقل می کند که فلان سخنران دیروز در مسجد فلانی در باب حسن اظهار ولایت ائمه سخنرانی کرد، و غیرثقه هم عین همین عبارت را نقل می کند منتهی با این زیادتی که سخنرانی یک ساعت به ظهر بوده است. اینکه غیرثقه عین نقل ثقه...

ادامه مطلب...

مراد از آیه شریفه «الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً.. وَ الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ»

برخی[1] از فقها و مفسرین به قرینۀ «أو مشرکة» و «أو مشرک» در آیۀ «الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»[2] گفته‌اند که این آیه در مقام بیان حکم تکوینی است -غالبا زانی و زانیه با یکدیگر ازدواج می کنند - نه تشریعی، زیرا اگر در مقام بیان حکم تشریعی باشد، به مقتضای آن، ازدواج زانی مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن زانیه مسلمان با مشرک جایز است که این خلاف اتفاق فقهاست. [3] اینان برای تبیین تکوینی بودن عدم ازدواج زانی با عفیفه و ازدواج عفیف با زانیه گفته‌اند که...

یک استثناء در قنوت نماز جماعت

اصل دعا مستحب است و قنوت، نیز مستحبی است که به عنوان بخشی مجزا برای دعا در نماز در نظر گرفته شده است[i] و محدودیتی هم در دعا وجود ندارد.[ii] انسان می‌تواند تمام حوائج مشروعش را در قنوت نماز، از خداوند بخواهد. استثنا در جماعت اگرچه این قاعده در نماز فرادی یا جماعت، تفاوتی ندارد، اما در عین حال با یک استثنا روبرو است: مکروه است که امام جماعت فقط برای خودش دعا کند. امام جعفر صادق علیه‌السلام از پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم، در روایتی، این کار را نوعی خیانت به نمازگزاران دانسته‌اند.[iii] در حقیقت امام جماعت،...

وظیفه مسافری که جاهل به حکم سفر است و نمازش قضا شده

وظیفه مسافر به عقیده شیعه این است که باید نمازش را قصر بخواند، ولی اگر جاهل به اصل حکم بوده باشد و آیه تقصیر به گوشش نخورده باشد یا خورده باشد و «لاجناح علیکم» را به معنای رخصت دانسته نه عزیمت و تعین، مانند اهل سنت، و نمازش را تمام بجا آورده باشد نمازش صحیح است، هرچند در وقت عالم شود و از او رفع اشتباه شود. [1] بحث در این است که اگر چنین کسی نماز خود را در وقت نخواند و بعد از وقت عالم شد یا سنی بود و شیعه شد، آیا نمازهای خود را باید به...