تمدید مهلت فراخوان مقاله فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

مهلت ارسال مقالات به «فصلنامۀ جستارهای فقهی- اصولی» تمدید شد. آنگونه که در پوستر این فراخوان آمده است، مهلت ارسال آثار، تا 30 بهمن 1400 تمدید شد. 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی