انتشار اولین شماره «پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه»

نخستین شماره دو فصلنامه «پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه»، به عنوان اولین و تنها پژوهشنامه علمی پژوهشی مطالعات وقف و امور خیریه در کشور به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان، مدیر مسئولی محمدصالح طیب‌نیا و سردبیری اصغر منتظر القائم در ۲۵۴ صفحه منتشر شد.

مقالات این شماره عبارتنداز: «وقف و حکمرانی مردمی؛ اثر منصور میراحمدی»، «شناسایی مدل پارادایمی «توسعه نوآوری در مؤسسات خیریه ایران» (یک نظریه زمینه‌ای)؛ نوشته مهری بهار و زینب محمودیان»؛ «بررسی منابع صندوق‌های وقف برای آموزش عالی در کشورهای منتخب؛ به قلم حمید مرتضی نیا و خلیل نوروزی»، «وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها؛ به تحقیق محمد مهدی الشریف و داریوش کیوانی هفشجانی»، «ارائه مدل جذب مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های قرآنی؛ اثر سید حسین سیدی»، «چالش‌ها و مسائل انجام امور خیر در مناطق حاشیه نشین؛ تالیف زهرا میرحسینی؛ ساناز پیش دار؛ نشمیل بیگ محمد بالانجی»، «تبیین چالش‌های بیمارستان‌های خیریه استان فارس و راهکارهای مواجهه با آن‌ها: یک مطالعه کیفی؛ به تحقیق سیده مریم نجیبی؛ یاسر ساریخانی؛ فاطمه امیدواری»، «گفتمان امور خیریه در اصفهان (۱۳۲۶-۱۳۲۴ق.): انجمن تبلیغی کلیسا (CMS) و واکنش کنشگران اجتماعی؛ نوشته صفورا برومند»، «طراحی الگوی حکمرانی نظام وقف در ایران (با تأکید بر نقش امنا)؛ تحقیق مهدی مرتضوی؛ حسین محمدی دوست؛ راضیه دشتی» ،«تحلیل جامعه شناختی فعالیت‌ها و عملکردهای مؤسسات خیریه ای (اتنوگرافی نهادی یکی از مؤسسات حوزه سلامت)؛ اثر علی بلورفروش؛ بهمن باینگانی؛ سحر فائقی»، «بررسی نحوه عملکرد خیریه‌ها در امور متکدیان(مطالعه موردی: دوره قاجار و پهلوی)؛ به کوشش زهرا علیزاده بیرجندی» و موقوفات ارباب رستم گیو و نقش آن در توسع‌ه اجتماعی و فرهنگی زرتشتیان ایران (مطالع‌ه موردی: دور‌ه پهلوی دوم)؛ نوشته الهام ملک زاده، انیس سجادی»

این پژوهشنامه به منظورنشر دستاوردهای اصیل پژوهشی وقف و امر خیر، کمک به مسئله یابی و حل مسایل این حوزه و  ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران منتشرمی شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله‌ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت و کاربردی بودن وهمچنین مقاله‌های کاربردی بامحتوای علمی – پژوهشی که در جهت رفع مشکلات این حوزه  نوشته شده باشند نیز در اولویت قرار می گیرند. انتظار می رود مقاله‌های تجربی با  پشتوانه تحلیل و تفسیر نظری و مقاله‌های نظری بسته به موضوع حاوی جنبه‌های عملی و کاربردی باشند.

دراین دوفصلنامه مقالات با محوریت موضوعات «پژوهش‌های اقتصادی و مدیریتی امر خیر»، «ژوهش‌های‌ تاریخی و تمدنی امرخیر»، «پژوهش‌های دینی و حقوقی امر خیر» و «پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی امر خیر» پذیرفته‌ می‌شوند که در پایگاه‌های SID، سیویلیکا، مگ ایران، مرجع مجله‌های علمی، نور مگز ،پرتال جامع علوم انسانی، گوگل پژوهشگر نمایه شده است.

یادآوری می‌شود؛ این پژوهشنامه، که به صورت دو فصلنامه منتشر‌ می‌شود، ضمن انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه وقف و امر خیر، به مسئله یابی و حل مسائل این حوزه با حفظ معیارهای اصلی پژوهشنامه برای پذیرش مقالات (نوآوری، جامعیت و کاربردی بودن با محتوای علمی-پژوهشی) در جهت رفع مشکلات این حوزه‌ می‌پردازد.

علاقمندان‌ می‌توانند جهت مطالعه مقالات چاپ شده و اطلاع از نحوه ارسال و پذیرش مقالات به نشانی https://ecs.ui.ac.ir مراجعه نمایند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی