ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی

ابوالقاسم کوفی یکی از رواتی است که به غلو معروف است و توثیق شده نیست. بنابر گزارش نجاشی، شیخ طوسی، وی ابتدا از غلات نبوده است ولی بعد از آن غالی شده است و بسیاری از کتابهایش را بر اساس غلو تألیف کرده است.[1]  ابن غضائری نیز او را غالی شمرده است.[2] البته حاجی نوری اصرار دارد که وی را توثیق کند.[3][1] . رجال نجاشی ص : ۲۶۶: علی بن أحمد أبو القاسم الکوفی رجل من أهل الکوفة کان یقول: إنه من آل أبی طالب و غلا فی آخر أمره و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیرة أکثرها علی الفساد ... توفی فی جمادی الأولی سنة اثنتین و خمسین و ثلاثمائة. فهرست‏الطوسی ص : ۲۷۱؛ علی بن أحمد الکوفی یکنی أبا القاسم کان إمامیا مستقیم الطریقة و صنف کتبا کثیرة سدیدة منها: کتاب الأوصیاء و کتاب فی الفقه علی ترتیب کتاب المزنی. ثم خلط و أظهر مذهب المخمسة و صنف کتبا فی الغلو و التخلیط و له مقالة تنسب إلیه.

[2] . ابن ‏الغضائری ج : ۱ ص : ۸۳؛ علی بن أحمد أبو القاسم الکوفی المدعی العلویة. کذاب غال صاحب بدعة و مقالة. رأیت له کتبا کثیرة لا یلتفت إلیه.

[3] . خاتمة المستدرک، ج۱، ص: ۱۶۳.

 

نظرات   

0 # سید محمد رضا 1399-01-17 15:30
خیلی ناقص است. اینکه به چه دلیل و با چه اسنادی احراز کرده اند که وی مرتکب غلو شده است و ... در متن نیامده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی