چگونگی استظهار نجاست از الفاظ وارد در قرآن و سنت - 2

اشاره: در بخش اول این نوشتار به چهار مورد از مواردی که می‌توان با تکیه بر آن نجاست را استظهار نمود اشاره شد. در ادامه جهار صورت دیگر از این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت:    5. نهی از استعمال شیء در نماز و حکم به بطلان در صورت تستر به آن مانند روایت امام صادق ع در مورد نجاست میته: أَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‏ فِي‏ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ‏ وَ لَا شِسْعٍ.[1] مرحوم علامه در منتهی، به نهی از نماز در میته برای نجاست میته استدلال فرموده و دباغی را سبب طهارت میته ندانسته است. [2] چنین نهیی نیز با نجاست تلازم ندارد زیرا؛ تستر به اجزاء حیوان حرام...

چگونگی استظهار نجاست از الفاظ وارد در قرآن و سنت - 1

نجاست در شریعت دو حکم را برای نجس و متنجس در پی دارد؛ 1. عدم جواز خوردن و آشامیدن 2. بطلان عمل در مواردی که عمل مشروط به طهارت است مانند نماز. از سویی دیگر، با ملاقات شیئی با نجس[1]، حکم به نجاست ملاقی می‌شود. از این رو، نجاست همانگونه که با تصریح به نجاست نجس یا نجس شدن ملاقی آن بیان می‌شود، گاه با بیان یکی از دو حکم نجاست، بیان شده و از خوردن و آشامیدن نجس یا ملاقی یا استفاده نجس یا ملاقی در مانند نماز، نهی شده و یا حکم به بطلان نماز در صورت تستر به نجس یا ملاقی شده و یا امر به غَسل ملاقی می‌شود. در مقابل، طهارت نیز با شیوه هایی مختلف مانند عدم لزوم غسل ملاقی، حکم به صحت نماز در شی­ء یا ملاقی آن، حلیت اکل و شرب آن شی­ء یا ملاقی و یا تصریح به طهارت شی­ء یا...

شمولیت قاعده فراغ نسبت به غیر عبادات

  یکی از مسائل مهم در رابطه با قاعده فراغ ، عمومیت آن نسبت به ابواب مختلف فقهی اعم از عقود و ایقاعات و عبادات می باشد. در این زمینه میتوان به دو نظر اشاره کرد . مطابق نظر اول قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته و قابل تعمیم به معاملات (عقود و ایقاعات) نخواهد بود. دسته دوم از فقهاء معتقدند که قاعده فراغ عمومیت داشته و شامل غیر عبادیات نیز می شود . در ادامه بررسی ادله هر یک از دو گروه فوق را مورد بررسی قرار میدهیم. الف . موافقان تعمیم : مشهور فقها معقتدند که روایات...

جریان قاعده فراغ در فرض عدم التفات به عمل

یکی از مباحث مهم در رابطه با قاعده فراغ این است که آیا احتمال ذکر در جریان قاعده فراغ شرط است یا خیر؟به این معنا که اگر یقین داشته باشد که در حین عمل متذکر برخی ازخصوصیات عمل نبوده و احتمال میدهد که آن خصوصیات بدون توجه و خود به خود محقق شده باشد.حال اگر بعد از فراغ از عمل شک کند که آیا خصوصیات (شرائط ، اجزاء) خود به خود محقق شده است آیا می توان به استناد قاعده فراغ حکم به صحت عمل وی نمود یا اینکه احتمال توجه در قاعده فراغ شرط بوده و در این...

الصبی الممیز

المقدمة اشترط فی صحة عبادة الصبی وصحة معاملاته مضافا الی الشرائط  العامة لکل مکلف، التمییز وافتی الفقهاء بوجوب تستر المرأة عن الصبی الممیز.هذه الرساله الوجیزة تتکفل تبیین موضوع الممیز وقبل الدخول فی صمیم البحث نلفت النظر الی ان التمییز ومشتقاتها لم ترد فی آیة ولا روایة ونبحث عنه فی فصلین . الفصل الاول :الصبی الممیزفی ابواب العبادات والمعاملات عرّف الصبی الممیز فی ابواب العبادات والمعاملات  بالصبی الذی یمیز بین الحسن والقبیح العقلائیین . [1] التمییز هنا اشاره الی ما یلازمه  الذی هو الموضوع الحقیقی والدخیل فی بابی العبادات و المعاملات وما هو الا القدرة علی القصد .توضیح ذلک هناک...