ولایت کافر بر مسلمان - بخش دوم

در بخش اوّل این مقاله با تبیین محلّ بحث، اشاره شد که اجماع در مسأله عدم ولایت کافر بر مسلمان تمام است؛ ولی باید ادلّه دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله تنها آیه شریفه 141 سوره نساء بر محلّ بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت اوّل مقاله، ضمن بیان استدلال صاحب حدائق به این آیه شریفه، به برخی از اشکالات استدلال به این آیه و پاسخ برخی از این اشکالات اشاره شد. در ادامه کلمات فقها ذیل این اشکالات را بررسی نموده و به اشکال دومی که در این باب مطرح شده است اشاره خواهیم کرد. ردّ مرحوم شيخ‌ از جواب...

ادامه مطلب...

ولایت کافر بر مسلمان - بخش اوّل

مرحوم[1] سیّد در عروه[2] برای ولايت اولياء چهار شرط را معتبر دانسته است؛ بلوغ، عقل، حريّت و اسلام در صورت مسلمان‌بودن مولي‌عليه. مطابق شرط چهارم، در صورتی که پدر و جدّ پدری کافر بوده و مولّی علیه مسلمان باشد، ولایت برای حاکم است. هم چنین در فرضی که یکی از پدر یا جدّ پدری کافر بوده و دیگری مسلمان باشد، ولایت مختص به پدر یا جدّ مسلمان است. در ميان فقها كسي يافت نشد كه ولایت کافر، را بر مسلمان جایز بداند. هر چند این مسأله بین فقها کمتر عنوان شده، ولى هر کدام از فقها که آن را عنوان كرده است ولايت کافر...

ادامه مطلب...

بررسی ادله استحباب نکاح

در شریعت اسلام، ازدواج از امور مشروع و بلکه از جمله مسائل مؤکّد است. برای استحباب نکاح به ادله‌ای استناد شده است.[1] در ادامه به بررسی این ادله می‌پردازیم: 1. کتاب از جمله ایات قرآن کریم به آیه 32 سوره نور استناد شده است که دستور می‌دهد: «بى‏ همسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بى ‏نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست.»[2] در این آیه شریفه اگر چه امر به تزویج دیگران است و در حقیقت مدلول مطابقی آیه، استحباب نکاح برای خود فرد نیست، ولی به...

اتحاد محمد بن علی القرشی در کامل الزیارات و ابو سمینه

ابوسمینه محمد بن علی القرشی الکوفی، راوی مشهوری است که نه تنها در منابع رجالی، توثیق نشده، بلکه به شدت، تضعیف نیز شده است. با این حال، شواهدی برای اثبات وثاقت او مطرح شده است. یکی از این شواهد، وقوع عنوان «محمد بن علی القرشی» در اسناد کتاب کامل الزیارات است. برخی بر این باورند که عبارت ابن قولویه در مقدمۀ این کتاب، دال بر وثاقت جمیع افرادی است که در اسناد این کتاب قرار گرفته‌اند. مرحوم آیۀ الله خوئی که سابقا قائل به همین نظر بوده‌اند، نسبت به این شاهد، مناقشۀ صغروی کرده و انطباق عنوان مذکور در...

حرمت یا حلّیت استماع صوت اجنبیّه - بخش دوم

در بخش اوّل این مقاله ضمن تبیین محلّ بحث، به بررسی دو دلیل از ادلّه‌ای پرداختیم که برای حرمت استماع صوت اجنبیه مورد استناد قرار گرفته بود. در ادامه ادلّه دیگر در مسأله را بررسی، و نتیجه بحث را بیان می‌نماییم.  3. روایات ناهیه از جهر به تلبیه برای زنان صاحب جواهر از جمله ادله قول حرمت را روایات ناهی زن از جهر به تلبیه دانسته است.[1] البته استناد به این روایات از دو جهت با مشکل روبرو است: الف. کبروی: اساسا روایاتی مبنی بر نهی زنان از تلبیه نداریم. آنچه که وارد شده است مربوط به برداشتن حکم...